உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Photos: প্ৰিয় বান্ধৱীৰ সৈতে পাৰ্টী কৰিলে সামান্থা ৰুথ প্ৰভুৱে, অনুৰাগীৰ চকু সন্মুখৰ ৱাইনৰ গ্লাছত

    Photos: প্ৰিয় বান্ধৱীৰ সৈতে পাৰ্টী কৰিলে সামান্থা ৰুথ প্ৰভুৱে, অনুৰাগীৰ চকু সন্মুখৰ ৱাইনৰ গ্লাছত

    অভিনেত্ৰী সামান্থাই তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰামত বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে পাৰ্টীৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে, ফটোসমূহ চাওক...