உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Samantha: এটা নাচৰ বাবে ৫ কোটি! সামান্থাৰ হাতলৈ এখনৰ পিছত আনখন বলীউদ ছবি

    Samantha: এটা নাচৰ বাবে ৫ কোটি! সামান্থাৰ হাতলৈ এখনৰ পিছত আনখন বলীউদ ছবি

    Samantha: বিগত বৰ্ষত ফেমিলি মেন ২ ছিৰিজত কাম কৰি বলীউদত নিজৰ দক্ষতা প্ৰমাণ কৰিছিল সামান্থাই। তাৰ পিছতে বলীউদত সামান্থাৰ কামক লৈ জল্পনা কল্পনা চলিছিল।