உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »ৰামানন্দ সাগৰৰ পৰিনাতিৰ ষ্টাইলে নষ্ট কৰিলে নেটিজেনৰ মুড, ক'লে- 'এনে কাপোৰে কেনেকৈ...'

    ৰামানন্দ সাগৰৰ পৰিনাতিৰ ষ্টাইলে নষ্ট কৰিলে নেটিজেনৰ মুড, ক'লে- 'এনে কাপোৰে কেনেকৈ...'

    সাক্ষী চোপ্ৰা তেওঁৰ ব'ল্ড অৱতাৰৰ বাবে জনাজাত। আকৌ এবাৰ তেওঁ আকৰ্ষণীয় শৈলীৰ বাবে বাতৰিৰ শিৰোনামত। আছে। সাক্ষী চোপ্ৰাক অলপতে মুম্বাইৰ ৰাস্তাত দেখা গৈছিল।

    • |