உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Rashmi Desai : ৰশ্মি দেশাইৰ মালদ্বীপৰ ফটো আপুনি চালেনে? অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিখন ফটোতেই প্ৰেম উজাৰি দিছে অনুৰাগীসকলে

    Rashmi Desai : ৰশ্মি দেশাইৰ মালদ্বীপৰ ফটো আপুনি চালেনে? অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিখন ফটোতেই প্ৰেম উজাৰি দিছে অনুৰাগীসকলে

    ৰশ্মি দেশাইৰ (Rashmi Desai) এই ছবিবোৰ তেওঁৰ অনুৰাগীসকলে খুউব ভাল পাইছে। কেৱল সেয়াই নহয়, অনুৰাগীয়ে ইনষ্টাত তেওঁৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰশংসা কৰি এই ছবিবোৰৰ ওপৰত মন্তব্য কৰিছে। অনুৰাগীসকলে এই ছবিবোৰত ৰশ্মি দেশাইৰ অত্যন্ত বোল্ড অৱতাৰ দেখিছে। ৰশ্মিক এই ছবিবোৰত মালদ্বীপৰ সাগৰৰ পাৰত দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে। যেতিয়াৰ পৰা ৰশ্মিয়ে টিভিৰ পৃথিৱীৰ পৰা ৱেব ছিৰিজৰ পৃথিৱীত ভৰি দিছে, তেতিয়াৰ পৰাই নিৰন্তৰ গ্লেমাৰৰ দুনীয়া কঁপাই আছে।