உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »আলিয়া আৰু ৰণবীৰৰ বিয়াৰ নতুন PHOTO ভাইৰেল হৈ পৰিছে, বিয়াৰ দিনাও দুয়োকে দেখা গ'ল নিবিড় মুহূৰ্তত #RaLia

    আলিয়া আৰু ৰণবীৰৰ বিয়াৰ নতুন PHOTO ভাইৰেল হৈ পৰিছে, বিয়াৰ দিনাও দুয়োকে দেখা গ'ল নিবিড় মুহূৰ্তত #RaLia

    কেৱল আলিয়া আৰু ৰণবীৰ কাপুৰেই নহয় তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গও এই বিয়াখনত বহুত সুখী আছিল। ইয়াৰ ফটো ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ আছে।