உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Priyanka Chopra: বিকিনি পিন্ধি পানীত নামি ইণ্টাৰনেটত জুই লগাইছে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই, গৰমৰ পৰা মুক্তিৰ চেষ্টা

    Priyanka Chopra: বিকিনি পিন্ধি পানীত নামি ইণ্টাৰনেটত জুই লগাইছে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই, গৰমৰ পৰা মুক্তিৰ চেষ্টা

    Priyanka Chopra: প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই হট বিকিনিত নিজৰ ধুনীয়া ফিগাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। গৰমৰ দিনত লছ এঞ্জেলছৰ ঘৰত পুল টাইম উপভোগ কৰিছে প্ৰিয়ংকাই। দিনটোৰ ছবি চাওক।