உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »ৰণবীৰ সিঙৰ হাই এনাৰ্জীৰ ৰহস্য কি? দীপিকা পাডুকণৰ স্বামীয়ে পুৱাৰ আহাৰত খায় এই বস্তু!

    ৰণবীৰ সিঙৰ হাই এনাৰ্জীৰ ৰহস্য কি? দীপিকা পাডুকণৰ স্বামীয়ে পুৱাৰ আহাৰত খায় এই বস্তু!

    ৰণবীৰ সিঙে অনুৰাগীৰ সৈতে ‘আস্ক মি এনিথিং’ ছেছনত অনুৰাগীৰ বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে। ৰণবীৰে এগৰাকী অনুৰাগীয়ে তেওঁৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ বিষয়ে সোধাত খোলাখুলিকৈ প্ৰকাশ কৰে।