உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Nora Fatehi: 'নুৰা তুমি একুৰা জুই'-নুৰা ফাহেতীৰ এই ফটো ভাইৰেল হ'ল ইণ্টাৰনেটত

    Nora Fatehi: 'নুৰা তুমি একুৰা জুই'-নুৰা ফাহেতীৰ এই ফটো ভাইৰেল হ'ল ইণ্টাৰনেটত

    ছচিয়েল মিডিয়াত ফটো পোষ্ট কৰি তোলপাৰ লগাইছে নুৰা ফাহেতীয়ে।