உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Nora Fatehi: মৰুভূমিতো যেন আহিছে বান! নোৰা ফাতেহীৰ এইৰূপ দেখি মুগ্ধ অনুৰাগী

    Nora Fatehi: মৰুভূমিতো যেন আহিছে বান! নোৰা ফাতেহীৰ এইৰূপ দেখি মুগ্ধ অনুৰাগী

    আকৰ্ষণীয় নৃত্যৰে সকলোৰে হৃদয় জিনিছে নোৰাই। কেৱল ডাঙৰ পৰ্দাতে নহয়, ফটোৰেও সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ।