உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Aditi Budhathoki: এইগৰাকী নেপালি অভিনেত্রীয়ে টোপনি হৰিছে নেটিজেনৰ, আচৰিত ৰূপ-লাৱণ্যৰে হৈ পৰিছে বুঢ়া-ডেকা সকলোৰে হার্টথ্রৱ!

    Aditi Budhathoki: এইগৰাকী নেপালি অভিনেত্রীয়ে টোপনি হৰিছে নেটিজেনৰ, আচৰিত ৰূপ-লাৱণ্যৰে হৈ পৰিছে বুঢ়া-ডেকা সকলোৰে হার্টথ্রৱ!

    Aditi Budhathoki: নেপালৰ বিখ্যাত অভিনেত্ৰীসকলৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে অদিতি বুড়াথোকিৰ নাম।