உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Mouni Roy: বিয়ালৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন বাকী! তাৰ পূৰ্বে এই কাম কৰিলে মৌনি ৰয়ে!

    Mouni Roy: বিয়ালৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন বাকী! তাৰ পূৰ্বে এই কাম কৰিলে মৌনি ৰয়ে!

    Mouni Roy: ২৭ জানুৱাৰীত মৌনিৰ বিয়া। ইয়াৰ মাজতে নিজৰ কেতবোৰ ফটোশ্বুট কৰিছে তেওঁ। সেই ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামত।