உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Katrina Kaif Bold Photo: সমুদ্ৰ তীৰত কেটৰিনা কাইফৰ বোল্ড ফটো, মালদ্বীপলৈ গৈয়েই শ্বেয়াৰ কৰিলে হট PHOTOS

    Katrina Kaif Bold Photo: সমুদ্ৰ তীৰত কেটৰিনা কাইফৰ বোল্ড ফটো, মালদ্বীপলৈ গৈয়েই শ্বেয়াৰ কৰিলে হট PHOTOS

    কেটৰিনা কাইফ (Katrina Kaif) ৰ ছচিয়েল মিডিয়াত বহুত অনুৰাগী আছে যিয়ে তেওঁৰ প্ৰতিটো কাৰ্যকলাপৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখে। যেতিয়াই কেটৰিনাই নিজৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰে অনুৰাগীসকলে লগে লগে তেওঁৰ পোষ্টত বিভিন্ন মন্তব্য কৰি তেওঁলোকৰ মৰম প্ৰকাশ কৰে। এতিয়া, মালদ্বীপত ছুটি কটাই থকা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ কিছুমান ফটো (Katrina Kaif Bold Photos) শ্বেয়াৰ কৰিছে।