உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Vicky kaushalতকৈ Katrina kaifৰ ইনকাম বেছি, কেৰিয়াৰৰ দ্বিতীয় চিনেমাখনৰ পৰাই অধিক পাৰিশ্ৰমিক পাইছিল কেটৰিনাই

    Vicky kaushalতকৈ Katrina kaifৰ ইনকাম বেছি, কেৰিয়াৰৰ দ্বিতীয় চিনেমাখনৰ পৰাই অধিক পাৰিশ্ৰমিক পাইছিল কেটৰিনাই

    Katrina kaif vicky kaushal Wedding: কেটৰিনা কাইফ বৰ্তমান বিকি কৌশলৰ সৈতে বিবাহৰ বাবে বাতৰিৰ শীৰ্ষত আছে। ৯ ডিচেম্বৰত ৰাজস্থানৰ বৰৱাৰা দুৰ্গত দুয়ো বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব আৰু চিৰদিনৰ বাবে ইজনে সিজনৰ হৈ পৰিব।