உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Kareena Kapoor Khan: জীৱনৰ গুৰুত্বপূর্ণ গোপন ছবি পোষ্ট কৰিলে কৰীনাই, মুহূৰ্ততে ছুপাৰ ভাইৰেল

    Kareena Kapoor Khan: জীৱনৰ গুৰুত্বপূর্ণ গোপন ছবি পোষ্ট কৰিলে কৰীনাই, মুহূৰ্ততে ছুপাৰ ভাইৰেল

    কৰীণা কাপুৰ খানৰ পৰৱৰ্তী ছবি লাল সিং চাড্ডা এতিয়াও মুক্তি পোৱা নাই৷ কৰীণাক দীৰ্ঘদিনৰ পিছত আমিৰ খানৰ সৈতে অভিনয় কৰা দেখা যাব৷

    • |