உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Kareena Kapoor Khan: সোণালী বেগ! বগা কুৰ্তি-পায়জামা পিন্ধি কৰীণা কাপুৰৰ নতুন ৰূপ, প্ৰিয় মানুহৰ সৈতে কটালে নিবিড় সময়

    Kareena Kapoor Khan: সোণালী বেগ! বগা কুৰ্তি-পায়জামা পিন্ধি কৰীণা কাপুৰৰ নতুন ৰূপ, প্ৰিয় মানুহৰ সৈতে কটালে নিবিড় সময়

    Kareena Kapoor Khan: কৰীণা কাপুৰ খানে সৰু পুত্ৰ জাহাংগীৰৰ সৈতে একান্তভাৱে কটালে বেছ কিছু সময়। (Kareena Kapoor Khan spent some quality time with younger son Jahangeer Ali Khan whose nick name is Jeh) ৷ ৰণধীৰ কাপুৰৰ ঘৰৰ চৌহদত পাৰ কৰিলে মূল্যৱান সময়। ৰণধীৰ কাপুৰেও নিজৰ কন্যা আৰু নাতিৰ সৈতে এই আনন্দৰ সময়ত লগত আছিল।