உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Mother's Day: মাতৃ দিৱসত কৰীণাৰ আৱেগিক পোষ্ট, নিজৰ দুই পুত্ৰৰ বাবে কি লিখিলে বেবোৱে?

    Mother's Day: মাতৃ দিৱসত কৰীণাৰ আৱেগিক পোষ্ট, নিজৰ দুই পুত্ৰৰ বাবে কি লিখিলে বেবোৱে?

    Mother's Day: সমগ্ৰ বিশ্বই মাতৃ দিৱস উদযাপন কৰাৰ দিনা কৰীণা কাপুৰ খানে তেওঁৰ দুই পুত্ৰ টাইমুৰ আলী খান আৰু জাহাংগীৰ আলী খানৰ সৈতে এই বিশেষ দিনটো উদযাপন কৰাৰ সুযোগটো কেনেকৈ এৰি দিব পাৰে!