Home » photogallery » entertainment »অসমৰ সৌন্দৰ্যত মন্ত্ৰমুগ্ধ কংগনা! চাওক 'ইমাৰ্জেন্সী'ৰ চিত্ৰগ্ৰহণৰ নেপথ্যৰ কিছুমান বিশেষ ফটো

অসমৰ সৌন্দৰ্যত মন্ত্ৰমুগ্ধ কংগনা! চাওক 'ইমাৰ্জেন্সী'ৰ চিত্ৰগ্ৰহণৰ নেপথ্যৰ কিছুমান বিশেষ ফটো

বলিউডৰ তাৰকাৰে ভৰিছে অসম। বিগত কিছুদিন ধৰি অসমত বাহৰ পাতি আছে বলীউদৰ অভিনেত্ৰী কংগনা ৰানাৱটে।

শেহতীয়া বাতৰি