உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »গুলপীয়া শাড়ীৰে দুৰ্গা মাৰ আশিস ল’বলৈ মণ্ডপত কাজল, ভাইৰেল ইখনৰ পিছত সিখন PHOTO

    গুলপীয়া শাড়ীৰে দুৰ্গা মাৰ আশিস ল’বলৈ মণ্ডপত কাজল, ভাইৰেল ইখনৰ পিছত সিখন PHOTO

    বলীউদৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী কাজলে সপ্তমীৰ দিনা গুলপীয়া শাড়ী পিন্ধি মা দুৰ্গাৰ আশিস গ্ৰহণ কৰা দেখা গ’ল।