உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »বিবাহ অভ্যৰ্থনা আছিল কণিকা কাপুৰৰ, কিন্তু বহুতৰে হৃদয় গলালে অজয়-কাজলৰ কন্যা ন্যাশা দেৱগণে

    বিবাহ অভ্যৰ্থনা আছিল কণিকা কাপুৰৰ, কিন্তু বহুতৰে হৃদয় গলালে অজয়-কাজলৰ কন্যা ন্যাশা দেৱগণে

    Kanika Kapoor Wedding Reception : অজয় দেৱগণ আৰু কাজলৰ জীয়াৰী ন্যাশা দেৱগণে কণিকা কাপুৰৰ বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত বন্ধু-বৰ্গৰে উপস্থিত হৈছিল। পাৰ্টীৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল তেওঁ।

    • |