உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Janhvi Kapoor: ৰ'দ আৰু বালিৰ মাজত জাহ্নৱী কাপুৰ ! বছৰটোৰ শেষত তেওঁ এই ৰূপত এক মনোমোহা পৰিৱেশত, ছবিবোৰ চাওক ...

    Janhvi Kapoor: ৰ'দ আৰু বালিৰ মাজত জাহ্নৱী কাপুৰ ! বছৰটোৰ শেষত তেওঁ এই ৰূপত এক মনোমোহা পৰিৱেশত, ছবিবোৰ চাওক ...

    Janhvi Kapoor : জাহ্নৱী কাপুৰে বছৰটোৰ শেষত এটা মনোমোহা ৰূপত ধৰা পৰিছে। ছবিসমূহ চাওক