உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Janhvi Kapoor Calls Sridevi Best Mom: মাতৃক স্মৰণ কৰি আৱেগিক পোষ্ট জাহ্নৱীৰ, দুচকুৰে নিগৰি আহিল চকুপানী!

    Janhvi Kapoor Calls Sridevi Best Mom: মাতৃক স্মৰণ কৰি আৱেগিক পোষ্ট জাহ্নৱীৰ, দুচকুৰে নিগৰি আহিল চকুপানী!

    Janhvi Kapoor Calls Sridevi Best Mom: ২০১৮ চনত দুৰ্ঘটনাবশত মৃত্যু হয় শ্ৰীদেৱীৰ। তাৰ পিছৰ পৰাই জাহ্নৱী আৰু তেওঁৰ ভগ্নী খুছিয়ে প্ৰতি মুহূৰ্ততে মাকৰ অভাৱ অনুভৱ কৰি আহিছে।