உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Dream Wedding To Divorce: দাক্ষিণাত্যৰ জনপ্ৰিয় যুটী সামান্থা আৰু নাগাৰ ৪ বছৰ পূৰ্বে বহু আকাংক্ষিত বিয়া হৈছিল দুটা ভিন্ন ৰীতি-নীতিত ! বিয়াৰ বাজেট আছিল ১০ কোটি টকা...

    Dream Wedding To Divorce: দাক্ষিণাত্যৰ জনপ্ৰিয় যুটী সামান্থা আৰু নাগাৰ ৪ বছৰ পূৰ্বে বহু আকাংক্ষিত বিয়া হৈছিল দুটা ভিন্ন ৰীতি-নীতিত ! বিয়াৰ বাজেট আছিল ১০ কোটি টকা...

    কিছু দিনৰ পৰা দক্ষিণৰ জনপ্ৰিয় যুটী (South Indian Actress)সামান্থা ৰুথ প্ৰভু (Samantha Ruth Prabhu) আৰু নাগা চৈতন্যৰ (Naga Chaitanya) বিচ্ছেদৰ খবৰ বিয়পি পৰিছিল। কিন্তু শনিবাৰে, তেওঁলোকে অৱশেষত তেওঁলোকৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ কথা ঘোষণা কৰিলে।