உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »গ্ৰীষ্মকাল অহাৰ লগে লগেই পৰিৱৰ্তন হৈছে অভিনেত্ৰীৰ পোছাক। গৰমক পৰাস্ত কৰিবলৈ কৃতিৰ পৰা কেটৰিনালৈ কোনে কি পিন্ধিছে?

    গ্ৰীষ্মকাল অহাৰ লগে লগেই পৰিৱৰ্তন হৈছে অভিনেত্ৰীৰ পোছাক। গৰমক পৰাস্ত কৰিবলৈ কৃতিৰ পৰা কেটৰিনালৈ কোনে কি পিন্ধিছে?

    কৃতিৰ পৰা কেটৰিনালৈ বলীউদ অভিনেত্ৰীয়ে গ্ৰীষ্মকালীন পোছাকৰ প্ৰতি প্ৰেমৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে instagramত।