உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Happy Birthday Amitabh Bachchan: যুৱকসকলৰ বাবে ষ্টাইল আইকণ হিচাপে পৰিচিত বিগ বি সদায়ে ফেশ্বনেবল...

    Happy Birthday Amitabh Bachchan: যুৱকসকলৰ বাবে ষ্টাইল আইকণ হিচাপে পৰিচিত বিগ বি সদায়ে ফেশ্বনেবল...

    Happy Birthday Amitabh Bachchan: আজি ১১ অক্টোবৰত বলীউডৰ মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bachchan)ৰ জন্মদিন। শতিকাৰ চুপাৰষ্টাৰ অমিতাভ সদায় তেওঁৰ ফেশ্বনৰ বাবে জনাজাত। তেওঁৰ 'স্বেগ' চাওক...

    • |