உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »দিশা পাৰমাৰে ৰাহুল বৈদ্যৰ সৈতে শহুৰেকৰ ঘৰত উদযাপন কৰিলে প্ৰথম 'মকৰ সংক্ৰান্তি' , অনুৰাগীসকলক দেখুৱালে উদযাপনৰ বিশেষ ছবি ...

    দিশা পাৰমাৰে ৰাহুল বৈদ্যৰ সৈতে শহুৰেকৰ ঘৰত উদযাপন কৰিলে প্ৰথম 'মকৰ সংক্ৰান্তি' , অনুৰাগীসকলক দেখুৱালে উদযাপনৰ বিশেষ ছবি ...

    Disha Parmar Rahul Vaidya First Makar Sankranti: দিশা পাৰমাৰ আৰু ৰাহুল বৈদ্যই বিয়াৰ পিছত প্ৰথম মকৰ সংক্ৰান্তি বহু ধুমধামেৰে উদযাপন কৰিছে। দিশা পাৰমাৰে অনুৰাগীসকলক তেওঁৰ শহুৰেকৰ ঘৰত উদযাপন কৰা প্ৰথম মকৰ সংক্ৰান্তিৰ ফটোৰ এক আভাস দেখুৱাইছে।