உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Deepika Padukone Shares Good News: 'এয়া আমাৰ ভালপোৱাৰ ফঁচল'- বছৰৰ শেষত সুখবৰ দিলে দীপিকা পাডুকনে

    Deepika Padukone Shares Good News: 'এয়া আমাৰ ভালপোৱাৰ ফঁচল'- বছৰৰ শেষত সুখবৰ দিলে দীপিকা পাডুকনে

    দীপিকাই নিজৰ অনুভূতিৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰি জনাই যে, মই মনৰ পৰা এয়াই বিচাৰিছো।ট্ৰুলি মেজিকেল।