உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Deepika Padukone At Cannes 2022: কাঁ ফিল্ম মহোৎসৱত দীপিকা পাডুকোনে নিজৰ সৌন্দৰ্যৰে মুহিছে সকলোকে

    Deepika Padukone At Cannes 2022: কাঁ ফিল্ম মহোৎসৱত দীপিকা পাডুকোনে নিজৰ সৌন্দৰ্যৰে মুহিছে সকলোকে

    Cannes Film Festival 2022ত দীপিকা পাডুকোনে (Deepika Padukone)ৰ সৌন্দৰ্যই সকলোকে মোহিত কৰিছে।