Home » photogallery » entertainment »Viral Photo: ৰঙা শাৰী, ওঁঠত ডাঠ লিপষ্টিক, বিজুলী চাৱনি ! আপুনি এই ধুনীয়া মহিলাগৰাকীক চিনি পায় নেকি ? ফটোখনে সামাজিক মাধ্যমত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে ...

Viral Photo: ৰঙা শাৰী, ওঁঠত ডাঠ লিপষ্টিক, বিজুলী চাৱনি ! আপুনি এই ধুনীয়া মহিলাগৰাকীক চিনি পায় নেকি ? ফটোখনে সামাজিক মাধ্যমত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে ...

Viral Photo || Bollywood Actor: তেওঁ বলীউডৰ এজন আগশাৰীৰ অভিনেতা। অভিনেতাজনে তেওঁৰ এটাৰ পিছত আন এটা চৰিত্ৰৰে চমক সৃষ্টি কৰিছে।

শেহতীয়া বাতৰি