உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Shahrukh Khan | Gauri Khan | Aryan Khan : আৰিয়ানক লৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত শ্বাহৰুখ–গৌৰীৰ! পুত্ৰৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিলে এই পদক্ষেপ

    Shahrukh Khan | Gauri Khan | Aryan Khan : আৰিয়ানক লৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত শ্বাহৰুখ–গৌৰীৰ! পুত্ৰৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিলে এই পদক্ষেপ

    শ্বাহৰুখ খান (Shahrukh Khan) আৰু গৌৰী খানৰ (Gauri Khan) জীৱনৰ সাক্ষী মন্নত। অৱশেষত আৰিয়ানে জামিন লাভ কৰাৰ পিছত কিছু স্বস্তি অনুভৱ কৰিছে শ্বাহৰুখ–গৌৰীয়ে।