உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই নামৰ পিছফালৰ পৰা স্বামী নিক জোনছৰ উপাধি আঁতৰ কৰিছে ! কিয় প্ৰিয়ংকাই ল'লে এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত ?

    প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই নামৰ পিছফালৰ পৰা স্বামী নিক জোনছৰ উপাধি আঁতৰ কৰিছে ! কিয় প্ৰিয়ংকাই ল'লে এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত ?

    মোহময়ী অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই (Priyanka Chopra) তেওঁৰ উজ্জ্বল অভিনয়েৰে দৰ্শকৰ হৃদয় জয় কৰি আহিছে। কেৱল দেশতে নহয় বিদেশতো তেওঁৰ প্ৰিয়জনৰ কোনো অভাৱ নাই। চলচ্চিত্ৰৰ লগতে, প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা (Priyanka Chopra Jonas) তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বাবেও চৰ্চাত আছে।