உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »এনে ৰূপত সাহসী নায়িকা! নেটিজেনৰ দাবী, বলীউদৰ 'নতুন ছানী লিয়নী', ভাইৰেল ফটো

    এনে ৰূপত সাহসী নায়িকা! নেটিজেনৰ দাবী, বলীউদৰ 'নতুন ছানী লিয়নী', ভাইৰেল ফটো

    সুষমা অধিকাৰী এগৰাকী নেপালী অভিনেত্ৰী। অৱশ্যে, তেওঁ ভাৰতীয় চিনেমাতো লাভ কৰিছে স্বীকৃতি।