உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »কিহৰ বাবে ইমান ঘনিষ্ঠতা বিকী কৌশল আৰু ব্লকব্লাষ্টাৰ Master আৰ Peta ফেম অভিনেত্ৰী মালৱিকা মোহননৰ মাজত, জানক কাৰণ

    কিহৰ বাবে ইমান ঘনিষ্ঠতা বিকী কৌশল আৰু ব্লকব্লাষ্টাৰ Master আৰ Peta ফেম অভিনেত্ৰী মালৱিকা মোহননৰ মাজত, জানক কাৰণ

    মালৱিকা মোহননৰ কামৰ কথা ক’বলৈ গ’লে অন্তিমবাৰ তেওঁক Master ত দেখা গৈছিল। বৰ্তমান তেওঁ হিন্দী ছবি Yudhraত ব্যস্ত হৈ আছে য’ত অভিনেত্ৰীগৰাকীক ৰাঘৱ জুয়ালৰ বিপৰীতে দেখা যাব।