Home » photogallery » entertainment »আথিয়া চেট্টী আৰু কে এল ৰাহুলৰ বিবাহ স্থানৰ প্ৰথম দৃশ্য পোহৰলৈ আহিল, আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তুলা হ’ল বিবাহস্থলী

আথিয়া চেট্টী আৰু কে এল ৰাহুলৰ বিবাহ স্থানৰ প্ৰথম দৃশ্য পোহৰলৈ আহিল, আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তুলা হ’ল বিবাহস্থলী

২৩ জানুৱাৰীত, আথিয়া আৰু ৰাহুলে মাত্ৰ ১০০ জন অতিথিৰ উপস্থিতিত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ’ব

শেহতীয়া বাতৰি