உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Aishwarya Rai Bachchan: কান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ঐশ্বৰ্যৰ ২৫ বছৰ, পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে বয়স কেৱল এটা সংখ্যাহে, আজিও তেওঁ বিশ্বসুন্দৰী

    Aishwarya Rai Bachchan: কান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ঐশ্বৰ্যৰ ২৫ বছৰ, পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে বয়স কেৱল এটা সংখ্যাহে, আজিও তেওঁ বিশ্বসুন্দৰী

    ৭৫সংখ্যক কান ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ ৰেড কাৰ্পেটত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে ঐশ্বৰ্য ৰায়ে। প্ৰমাণ কৰিলে যে বয়স কেৱল এটা সংখ্যা, তেওঁ আজিও অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী।