உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Manisha Koirala: কৰ্কট ৰোগ হৈছে এক অভিশাপ, মনীষা কৈৰালাই প্ৰকাশ কৰিলে জীৱনৰ কঠিন যুঁজৰ কথা

    Manisha Koirala: কৰ্কট ৰোগ হৈছে এক অভিশাপ, মনীষা কৈৰালাই প্ৰকাশ কৰিলে জীৱনৰ কঠিন যুঁজৰ কথা

    Manisha Koirala: মনীষাই পোষ্ট কৰা ছবিখনত গোটেই শৰীৰত পাইপ সুমুৱাই থোৱা দেখা গৈছে। মূৰত চুলি নাই।

    • |