உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »Katrina Kaif : বিয়াৰ পিছত কিমান সুখী কেটৰিনা? ৰঙা পোছাকত নামমাত্ৰ মেক-আপেৰে এমহীয়া সংসাৰৰ ইংগিত দিলে অভিনেত্ৰীয়ে

    Katrina Kaif : বিয়াৰ পিছত কিমান সুখী কেটৰিনা? ৰঙা পোছাকত নামমাত্ৰ মেক-আপেৰে এমহীয়া সংসাৰৰ ইংগিত দিলে অভিনেত্ৰীয়ে

    Katrina Kaif: কেটৰিনাক শেষবাৰৰ বাবে সূৰ্যবংশীত দেখা গৈছিল। তেওঁৰ ছবি ফোন বুথ আৰু টাইগাৰ ৩ পৰৱৰ্তী সময়ত মুক্তি পাব।