உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » entertainment »কেটৰিনাৰ বিয়াত দেখা যাবনে প্ৰাক্তন প্ৰেমিকক? ছলমানৰ পৰা ৰণবীৰসহ ৫গৰাকীৰে জড়িত হৈছিল নাম

    কেটৰিনাৰ বিয়াত দেখা যাবনে প্ৰাক্তন প্ৰেমিকক? ছলমানৰ পৰা ৰণবীৰসহ ৫গৰাকীৰে জড়িত হৈছিল নাম

    ৰাজস্থানৰ চৱাই মাধোপুৰ জিলাৰ ছিক্স চেঞ্চ ফৰ্ট হোটেলত কেটৰিনা কাইফ আৰু বিকি কৌশল বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'বলৈ সাজু হৈছে। বিয়াখনত কোন কোন থাকিব তাৰ তালিকা জানিব পৰা গৈছে।