உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » crime »Rape Verdict : মাত্ৰ ১১ মিনিটহে ধৰ্ষণ হৈছিল...এই বুলি কৈ বিচাৰকে হ্ৰাস কৰিলে শাস্তি, দেশজুৰি বিক্ষোভ

    Rape Verdict : মাত্ৰ ১১ মিনিটহে ধৰ্ষণ হৈছিল...এই বুলি কৈ বিচাৰকে হ্ৰাস কৰিলে শাস্তি, দেশজুৰি বিক্ষোভ

    বিচাৰকগৰাকীয়ে কয়, মহিলাগৰাকীয়ে অভিযুক্তক প্ৰথমে নাইট ক্লাৱত লগ পাইছিল আৰু টয়লেটলৈ যাওঁতে অভিযুক্তক এটা ইংগিত দি গৈছিল।