உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news »এই ভয়ত চিকেন খাবলৈ এৰিছে দেশবাসীয়ে! এসপ্তাহত সমগ্ৰ দেশত মূৰ্গী মাংসৰ বিক্ৰী কমিল ৫০শতাংশ!

    এই ভয়ত চিকেন খাবলৈ এৰিছে দেশবাসীয়ে! এসপ্তাহত সমগ্ৰ দেশত মূৰ্গী মাংসৰ বিক্ৰী কমিল ৫০শতাংশ!

    ঠাইবিশেষে ৩৫ টকা কেজিত বিক্ৰী হৈছে মূৰ্গী মাংস!