உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » career »Jobs in Post Office: হাজাৰ হাজাৰ খালী পদ! মাত্র দশম শ্রেণী পাছ কৰিলেই লাভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি!

    Jobs in Post Office: হাজাৰ হাজাৰ খালী পদ! মাত্র দশম শ্রেণী পাছ কৰিলেই লাভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি!

    পোষ্ট আফিচত কাম কৰাৰ ব্যাপক সুযোগ। গ্ৰামীণ ডাক সেৱক পদত ব্যাপক নিযুক্তি।  বিজ্ঞাপন জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় ডাক বিভাগে।