உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » career »SBI Report: State Bankৰ প্ৰতিবেদনত চাকৰি বিচৰা সকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ ! ৫০ লাখ নতুন চাকৰিৰ সম্ভাৱনা, বিতং জানক...

    SBI Report: State Bankৰ প্ৰতিবেদনত চাকৰি বিচৰা সকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ ! ৫০ লাখ নতুন চাকৰিৰ সম্ভাৱনা, বিতং জানক...

    State Bank of India Report: বৃহৎ সংখ্যকে লোকে চাকৰি পাবলৈ গৈ আছে, যিসকলে চাকৰিৰ বাবে নিৰুৎসাহ ভাৱে ঘূৰি ফুৰিছে।