உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Business: প্ৰতি মাহে ১ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ ২ লাখ টকাত এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰক, চৰকাৰেও দিব ৪ লাখ টকা...

    Business: প্ৰতি মাহে ১ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ ২ লাখ টকাত এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰক, চৰকাৰেও দিব ৪ লাখ টকা...

    Papad Making Business- পাপৰৰ ব্যৱসায় মাত্ৰ ২ লাখ টকাত আৰম্ভ কৰিব পাৰি। ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ নিগমে (National Small Industries Corporation, NSIC) ইয়াৰ বাবে এটা প্ৰকল্প প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছে যাৰ জৰিয়তে আপুনি মুদ্ৰা আঁচনিৰ অধীনত কম মূল্যত ৪ লাখ টকাৰ ঋণ লাভ কৰিব।