உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Electricity Subsidy: ২০ বছৰৰ বাবে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ বিচাৰে নেকি? চৰকাৰৰ এই প্ৰকল্পৰ লাভ পাবলৈ কৰক কেৱল এটা কাম...

    Electricity Subsidy: ২০ বছৰৰ বাবে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ বিচাৰে নেকি? চৰকাৰৰ এই প্ৰকল্পৰ লাভ পাবলৈ কৰক কেৱল এটা কাম...

    Electricity Subsidy: এয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক আঁচনি, যাৰ পৰা আপুনি বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ পাব। কেৱল সেয়াই নহয়, যিকোনো লোকে একেৰাহে ২০ বছৰৰ বাবে এই লাভ পাব পাৰে।