உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Universal Pension Income Programme: ডাঙৰ পৰিকল্পনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ, অৱসৰৰ বয়স আৰু পেঞ্চনৰ টকা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা

    Universal Pension Income Programme: ডাঙৰ পৰিকল্পনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ, অৱসৰৰ বয়স আৰু পেঞ্চনৰ টকা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা

    Universal Pension Income Programme: পেঞ্চনৰ আন্তঃগাঁথনি সলনি কৰিব পাৰে, সেইবাবেই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিত্তীয় উপদেষ্টা সমিতিয়ে বিশেষ পৰামৰ্শ দিছে।