உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »পুৰণি এই ২ টকীয়া মুদ্ৰা–৫ টকীয়া নোট আছে নেকি? বছৰটোৰ শেষত হৈ পৰিব পাৰে লাখপতি!

    পুৰণি এই ২ টকীয়া মুদ্ৰা–৫ টকীয়া নোট আছে নেকি? বছৰটোৰ শেষত হৈ পৰিব পাৰে লাখপতি!

    Old Two Rupees Coin | Old Five Rupees Note | Bring Luck | Resere Bank of India | Business: বৰ্তমান বজাৰত পুৰণি নোট আৰু মুদ্ৰাৰ চাহিদা খুব বৃদ্ধি পাইছে। পুৰণি নোট আৰু মুদ্ৰা বিক্ৰী কৰি ৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত আয় কৰা সম্ভৱ।