உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Ola Electric Scooter : দুদিনত ১১০০ কোটি টকা ! বজাৰত তোলপাৰ, Ola Electric Scooterৰ 'ৰেকৰ্ড' ! আপুনিও কিনিব নেকি ?

    Ola Electric Scooter : দুদিনত ১১০০ কোটি টকা ! বজাৰত তোলপাৰ, Ola Electric Scooterৰ 'ৰেকৰ্ড' ! আপুনিও কিনিব নেকি ?

    Ola Electric Scooter : ওলাৰ বৈদ্যুতিক স্কুটাৰ প্ৰি-বুকিং সুবিধা দেৱালীত ঘূৰি আহিব। যদি আপুনি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে, এতিয়া বিৱৰণবোৰ পঢ়ি চাওক..।