உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »Money: মাত্ৰ ১৫০ টকাত LICৰ এই আঁচনি লওক, লাভ কৰক ১৯ লাখ টকা ! আপুনি যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই পাব ধন ...

    Money: মাত্ৰ ১৫০ টকাত LICৰ এই আঁচনি লওক, লাভ কৰক ১৯ লাখ টকা ! আপুনি যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই পাব ধন ...

    ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগমৰ একেধৰণৰ আঁচনি আছে যিটো শিশুসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আমি এল.আই.চি.-ৰ 'নিউ চাইল্ডছ মানি বেক প্লেন' (LIC New Children’s Money Back Plan)ৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ।