Home » photogallery » business »Gold-Silver Prices Today: সোণৰ মূল্য পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে , ক্ৰয় কৰাৰ আগতে আজিৰ দাম পৰীক্ষা কৰক ...

Gold-Silver Prices Today: সোণৰ মূল্য পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে , ক্ৰয় কৰাৰ আগতে আজিৰ দাম পৰীক্ষা কৰক ...

Gold-Silver Prices Today: সপ্তাহৰ অন্তিম ব্যৱসায়িক দিনটোত সোণৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে। আজি ৰূপৰ দামো সামান্য বৃদ্ধি পাইছে। আজি মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জত (MCX) সোণৰ ব্যৱসায় (Gold Price) ০.২৬ শতাংশ অধিক। ৰূপৰ হাৰ (Silver Price) ০.০৭ শতাংশ সামান্য বৃদ্ধি পাইছে।

শেহতীয়া বাতৰি