Home » photogallery » business »Gold Price Today: পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম, কিন্তু ৰূপৰ দাম বাঢ়িল ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম, কিন্তু ৰূপৰ দাম বাঢ়িল ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

শুক্ৰবাৰে, ফিউচাৰ বজাৰত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) পুৱা ৯.১০ বজাত প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৬৫ টকা হ্ৰাস হৈ ৫০,৮১৯ টকা হয়। আজি, ৰূপৰ মূল্য সামান্য বৃদ্ধি দেখা গৈছে। আজি ৰূপৰ মূল্য ৬১ টকা বৃদ্ধি হৈ ৫৭,২০১ টকা হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি