Home » photogallery » business »Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

Gold Price Today: গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে সোণৰ দাম ! আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ দাম কিমান জানক ...

বৃহস্পতিবাৰে, ফিউচাৰ বজাৰত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য (Gold Price Today) প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ৫২,৪৬২ টকাত ব্যৱসায় কৰি আছিল, যি কালিৰ সমাপ্তি মূল্যৰ পৰা পুৱা ৯.১০ বজালৈ ১৮ টকা হ্ৰাস পাইছিল।ৰূপৰ মূল্য ৬৩,৩৯০ টকাত ব্যৱসায় কৰি আছিল, যি কালিৰ সমাপ্তি মূল্যৰ তুলনাত ১,১৫০ টকা বৃদ্ধি।

শেহতীয়া বাতৰি